Створено українську версію навчально-методичної гри «CIDOC CRM»

CRMGameUkrУкраїнський національний комітет ICOM презентує перший в Україні випуск навчально-методичної гри за матеріалами CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM).


Вона покликана допомогти зрозуміти основні принципи використання стандарту ISO 21127 для створення цифрових інформаційних ресурсів про об’єкти культурної спадщини та забезпечення інтеграції різноманітних гетерогенних даних на засадах Semantic Web та Linked Data.

CIDOC CRM – це стандартизована формалізована онтологія, що містить визначення базових семантичних конструкцій для опису об’єктів (рухомих та нерухомих, матеріальних та нематеріальних) і процесів у царині культурної спадщини та суміжних сферах.

Стандарт розвивається та підтримується професійною спільнотою на базі Міжнародного комітету з документації (International Committee for Documentation, CIDOC) Міжнародної ради музеїв (International Council of Museums, ІСОМ).

Ідея гри та перша її реалізація належать Джорду Браскеру та Анаїс Гіллем, членам робочої групи CIDOC з розвитку CRM (CIDOC CRM SIG). Станом на сьогодні існує декілька її редакцій з акцентами на різні теми (документування музейних предметів та нерухомих пам’яток, процесів реставрації та археологічних досліджень). Практична частина кожної з цих версій побудована на конкретних реальних прикладах – об’єктах культурної спадщини та інформації про їх вивчення й збереження.

Український випуск базується на матеріалах із відомого поховального комплексу скіфської доби – кургану Товста Могила. Власне цей комплекс, історія його дослідження та відомості про окремі знахідки і стануть предметом для створення навчальних ігрових моделей із застосуванням CIDOC CRM.

Гра буде корисна початківцям, які прагнуть зрозуміти, що таке онтологія CIDOC CRM (ISO 21127), тренерам та викладачам профільних спеціальностей як зручний спосіб унаочнення семантичних конструкцій у царині культурної спадщини, а також практикам як допоміжний інструмент для візуального представлення концептуальних моделей баз даних, сценаріїв документування об’єктів, схем взаємодії тощо.

Україномовний варіант гри базується на ідеї та матеріалах Джорджа Браскера та Анаїс Гіллем.

Автори поточної версії: Оксана Ліфантій, Владислав Піоро.

Під час створення гри використано матеріали Національного музею історії України та Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

УКФГра створена за підтримки Українського культурного фонду.

Завантажити матеріали гри можна за посиланням.

Гра публікується за ліцензією Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.

CC-BY-NC-SA