Організація знань та довідкових ресурсів за стандартом SKOS

Українські музеї дедалі активніше починають працювати над оцифруванням своїх зібрань, ініціюють створення онлайн-ресурсів для презентації своїх колекцій тощо. Проте вкрай актуальною для України залишається проблема розрізненості таких ініціатив. Створені в їх межах музейні ресурси як правило є замкненими на собі та не відповідають сучасним стандартам інтероперабельності.

Схема метаданих LIDO

LIDO_logoLIDO (Lightweight Information Describing Objects, полегшена схема для описів об’єктів) – схема метаданих для обміну інформацією про об’єкти культурної спадщини, зокрема, музейні предмети, формат експорту даних з різних баз даних та програмних систем до онлайнових сервісів та агрегаторів (тематичних, міждоменних, регіональних, національних, міжнародних).

Онтологія CIDOC CRM

Одним із найважливіших елементів інфраструктури даних та знань у сфері культурної спадщини у загальносвітовому контексті сьогодні є Концептуальна еталонна модель (Conceptual Reference Model, CIDOC CRM). CIDOC CRM — це формалізована онтологія, що містить визначення семантичних конструкцій для опису об’єктів (рухомих, нерухомих, нематеріальних) і процесів у царині культурної спадщини.